Taberânî'nin el-Mu'cemu'l-Kebîr'inin ilk 10 cildi baskıya hazır hale getirilmiştir...

Muhaddislerin üçüncü hicri asırda bayraktarlığını yapan Taberânî'nin muhteşem eseri el-Mu'cemu'l-kebîr'in çeviri çalışmaları sürmektedir. Ekim 2022 itibariyle ilk 10 cildinin matbaaya teslime hale getirilmiş olup ilk beş cildini matbaaya vermeye hazırlanıyoruz. Eserin aslında kayıp ciltleri olsa da toplamda en az 21 000 hadis ihtiva etmektedir.