Darimî'nin Sünen'i çevriliyor...

Meşhur hadis önderlerinden Darimî'nin Sünen'i ya da diğer adıyla Müsned'inin yarısının Arapça'dan çevirisi tamamlanmıştır. Tercüme faaliyeti sürmektedir.