Taberânî'nin ilk 5 cildi piyasaya çıktı....

Taberânî'nin meşhur devasa hadis külliyatı olan el-Mu'cemu'l-Kebîr kitabının ilk 5 cildi piyasaya çıkmıştır. Devamı olan diğer 5 cildi ise PDF olarak matbaaya hazır halde beklemekte olup maddi imkanlar elverdiğinde onlar da ileride baskıya verilecektir. Bu arada bu şaheserin Arapça aslının 20. cildi tercüme edilmektedir.