Darimi'nin Sünen'i tercüme edildi, matbaaya hazır hale getiriliyor...

Meşhur hadis önderlerinden Darimî'nin Sünen'i ya da diğer adıyla Müsned'inin çevirisi tamamlanmıştır. Matbaaya teslim hazırlığı sürmektedir. Şubat ayı içinde basımı ön görülmektedir.