İmam Mâlik'in Muvatta'sı çevriliyor...

İmâm Mâlik'in meşhur eserinin üç rivayet versiyonunu (Yahya bin Yahya, Muhammed bin el-Hasan eş-Şeybânî, Ebû Mus'ab ez-Zührî) bir arada ihtiva eden Muvatta baskısının tercümesi yapılmaktadır.