Hilyetu'l-evliyâ'nın yeniden basımı için çalışmalara başladık...

2015 tarihinde ilk baskısını gerçekleştirdiğimiz Ebû Nuaym el-Isbehânî'nin meşhur eseri olan Hilyetu'l-evyiyâ ve-tabakâtu'l-asfiyâ kitabının ikinci baskısını gerçekleştirmek üzere finansal ve teknik hazırlıklarımızı yapmış ve Nisan ayı içerisinde bu baskıyı gerçekleştirmeyi planlamış bulunuyoruz.